هنرما صداقت ماست، اعتماد شما پاداش ماست

یک انتخاب هوشمندانه

ويلادوبلكس_نوشهر

برای فروش
320میلیون تومان - مسکونی, ویلا

لطفاً جهت اطلاعات بیشتر و بازدید ملک با مدیر فروش مجموعه لوتوس(آقای…

جزییات بیشتر
170 مترمربع 3 اتاق خواب 2 سرویس بهداشتی 1 پارکینگ

ویلا دوبلکس نوشهر

برای فروش
360میلیون تومان - مسکونی, ویلا

لطفاً جهت اطلاعات بیشتر و بازدید ملک با مدیر فروش مجموعه لوتوس(آقای…

جزییات بیشتر
180 مترمربع 3 اتاق خواب 2 سرویس بهداشتی 1 پارکینگ

ویلا با دید عالی به جنگل

برای فروش
230میلیون تومان - مسکونی, ویلا

لطفاً جهت اطلاعات بیشتر و بازدید ملک با مدیر فروش مجموعه لوتوس(آقای…

جزییات بیشتر
160 مترمربع 2 اتاق خواب 2 سرویس بهداشتی 1 پارکینگ

ویلامبله کامل

برای فروش
230میلیون تومان - مسکونی, ویلا

لطفاً جهت اطلاعات بیشتر و بازدید ملک با مدیر فروش مجموعه لوتوس(آقای…

جزییات بیشتر
130 مترمربع 2 اتاق خواب 1 حمام 1 پارکینگ

ویلا فروشی نور

برای فروش
3,500میلیون تومان - مسکونی, ویلا

لطفاً جهت اطلاعات بیشتر و بازدید ملک با مدیر فروش مجموعه لوتوس(آقای…

جزییات بیشتر
600 مترمربع 5 اتاق خواب 5 سرویس بهداشتی 1 پارکینگ

ویلا ساحلی اکازیون

برای فروش
1,100میلیون تومان - مسکونی, ویلا

لطفاً جهت اطلاعات بیشتر و بازدید ملک با مدیر فروش مجموعه لوتوس(آقای…

جزییات بیشتر
300 مترمربع 3 اتاق خواب 3 سرویس بهداشتی 1 پارکینگ

ویلا شمال جنگلی

برای فروش
250میلیون تومان - مسکونی, ویلا

لطفاً جهت اطلاعات بیشتر و بازدید ملک با مدیر فروش مجموعه لوتوس(آقای…

جزییات بیشتر
140 مترمربع 2 اتاق خواب 1 حمام 1 پارکینگ

ویلا جنگلی

برای فروش
300میلیون تومان - مسکونی, ویلا

لطفاً جهت اطلاعات بیشتر و بازدید ملک با مدیر فروش مجموعه لوتوس(آقای…

جزییات بیشتر
180 مترمربع 2 اتاق خواب 2 سرویس بهداشتی 1 پارکینگ

ویلا جنگلی

برای فروش
180میلیون تومان - مسکونی, ویلا

لطفاً جهت اطلاعات بیشتر و بازدید ملک با مدیر فروش مجموعه لوتوس(آقای…

جزییات بیشتر
135 مترمربع 2 اتاق خواب 2 سرویس بهداشتی 1 پارکینگ

ویلاجنگلی داخل مجتمع

برای فروش
450میلیون تومان - مسکونی, ویلا

لطفاً جهت اطلاعات بیشتر و بازدید ملک با مدیر فروش مجموعه لوتوس(آقای…

جزییات بیشتر
180 مترمربع 3 اتاق خواب 3 سرویس بهداشتی 1 پارکینگ

ویلا جنگلی

برای فروش
330میلیون تومان - مسکونی, ویلا

لطفاً جهت اطلاعات بیشتر و بازدید ملک با مدیر فروش مجموعه لوتوس(آقای…

جزییات بیشتر
200 مترمربع 2 اتاق خواب 2 سرویس بهداشتی 1 پارکینگ
Loading...