هنرما صداقت ماست، اعتماد شما پاداش ماست

یک انتخاب هوشمندانه

فروش ویلا مبله کامل-نوشهر

برای فروش
940میلیون تومان - ویلا

ویلاشمال،شمال ویلا،ویلالوتوس،لوتوس ویلا،خرید ویلا،فروش ویلا،ویلا،خرید و فروش ویلا ساحلی،خرید و فروش ویلاجنگلی،ویلا…

جزییات بیشتر
230 مترمربع 3 اتاق خواب 3 سرویس بهداشتی 8 پارکینگ

ویلاتریبلکس-روف گاردن-استخردار

برای فروش
2,500میلیون تومان - ویلا

ویلاشمال،شمال ویلا،ویلالوتوس،لوتوس ویلا،خرید ویلا،فروش ویلا،ویلااکازیون،ویلاتریبلکس،ویلاروف گاردن،ویلااستخردار،ویلاکلاسیک،ویلاساحلی،ویلاجنگلی،بهترین مشاور در خرید ملک -لوتوس،بزرگترین بانک…

جزییات بیشتر
510 مترمربع 4 اتاق خواب 4 سرویس بهداشتی 10 پارکینگ

ویلا نما جنوبی-دوبلکس

برای فروش
850میلیون تومان - ویلا

ویلاشمال،شمال ویلا،ویلالوتوس،لوتوس ویلا،املاک لوتوس،بهترین مشاوردر خرید ویلا،بزرگترین بانک اطلاعاتی ملک در شمال،ویلاساحلی،ویلاجنگلی،خرید…

جزییات بیشتر
230 مترمربع 3 اتاق خواب 2 سرویس بهداشتی 8 پارکینگ

فروش ویلا اکازیون-سه طبقه با شاهنشین

برای فروش
2,300میلیون تومان - ویلا

ویلاشمال،شمال ویلا،ویلالوتوس،لوتوس ویلا،ویلااکازیون،ویلامدرن،ویلااستخردار،ویلا شاهنشین دار،ویلا تریبلکس،ویلا همکف،ویلا خوش نقشه،املاک لوتوس،بهترین مشاور در…

جزییات بیشتر
514 مترمربع 4 اتاق خواب 3 سرویس بهداشتی 10 پارکینگ

فروش ویلاهمکف-نوساز-چلک

برای فروش
370میلیون تومان 

ویلاشمال،شمال ویلا،ویلالوتوس،لوتوس ویلا،خرید ویلا در نوشهر،خرید ویلا در چالوس،خرید ویلا در چلک،ویلاساحلی،ویلاجنگلی،ویلا…

جزییات بیشتر
250 مترمربع 2 اتاق خواب 2 سرویس بهداشتی 8 پارکینگ

۲۷۰متری -دوبلکس-بسیار شیک

برای فروش
900میلیون تومان - ویلا

ویلاشمال،شمال ویلا،ویلاساحلی،ویلاجنگلی،ویلااکازیون،ویلادوبلکس،ویلااستخردار،ویلاروف گاردن،خرید ویلا،فروش ویلا،ویلالوتوس،لوتوس ویلا،املاک لوتوس،خرید ویلا در املاک لوتوس،بهترین مشاوردر…

جزییات بیشتر
270 مترمربع 3 اتاق خواب 2 سرویس بهداشتی 8 پارکینگ

فروش ویلا اکازیون-مدرن

برای فروش
3,200میلیون تومان - ویلا

ویلاشمال،شمال ویلا،ویلالوتوس،لوتوس ویلا،املاک لوتوس،خرید ویلا در نوشهر،خرید ویلا در چلک،ویلا در چلندر،ویلا…

جزییات بیشتر
600 مترمربع 4 اتاق خواب 3 سرویس بهداشتی 8 پارکینگ

فروش ویلا استخردار-حومه شهر

برای فروش
2,200میلیون تومان - ویلا

ویلاشمال،شمال ویلا،ویلالوتوس،لوتوس ویلا،خرید ویلا،فروش ویلا،ویلالوتوس،لوتوس ویلا،املاک لوتوس،خرید ویلا در شمال،خریدویلاارزان،فروش ویلا ،خرید…

جزییات بیشتر
500 مترمربع 4 اتاق خواب 3 سرویس بهداشتی 8 پارکینگ

فروش ویلا روف گاردن-حومه نوشهر

برای فروش
800میلیون تومان - ویلا

ویلاشمال،شمال ویلا،ویلالوتوس،لوتوس ویلا،املاک لوتوس،خرید ویلا،فروش ویلا،خرید ویلا ارزان در شمال،خرید ویلا شیک…

جزییات بیشتر
250 مترمربع 2 اتاق خواب 2 سرویس بهداشتی 8 پارکینگ

فروش فوری ویلا در سیسنگان

برای فروش
470میلیون تومان - ویلا

ویلاشمال،شمال ویلا،ویلاساحلی،ویلاجنگلی،ویلااکازیون،خرید ویلا،فروش ویلا،خرید و فروش ویلا،فروش زمین قواره اول ساحل،فروش ویلاقطعه…

جزییات بیشتر
240 مترمربع 3 اتاق خواب 2 سرویس بهداشتی 8 پارکینگ

ویلا دوبلکس-چلندر

برای فروش
630میلیون تومان - ویلا

ویلاشمال،شمال ویلا،ویلاساحلی،ویلاجنگلی،خرید ویلا،فروش ویلا،ویلالوتوس،لوتوس ویلا،املاک لوتوس،ویلا ارزان در شمال،ویلااقساطی در شمال،ویلا در…

جزییات بیشتر
240 مترمربع 3 اتاق خواب 2 سرویس بهداشتی 8 پارکینگ

ویلا دوبلکس۲۸۰متری -نخشمال

برای فروش
630میلیون تومان - ویلا

ویلاشمال،شمال ویلا،۶ویلاساحلی،ویلاجنگلی،ویلااکازیون،ویلا ارزان در شمال،ویلااقساطی در شمال،ویلااستخردار،ویلاروف گاردن،ویلانما ر،ومی،ویلالوتوس،لوتوس ویلا،خرید و فروش…

جزییات بیشتر
280 مترمربع 3 اتاق خواب 3 سرویس بهداشتی 8 پارکینگ
Loading...